Lukastrans

Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Niniejszy dokument zawiera określenie zasad przetwarzania danych osobowych zgodnych z rozporządzeniem (UE) 2016/679 (określonych jako „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”), a także wszystkimi innymi mającymi zastosowanie przepisami prawa. Zapewnienie prawa do należytej ochrony danych osobowych leży po stronie administratora strony internetowej www.myvita.pl


 

Rozdział I

Administrator strony


 

Administratorem jest przędsiebiorstwo MyVita Rózga sp. j. z siedzibą w Legnicy ul. Nowodworska 17 59-220 Legnica wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) 021345599


 

Rozdział II

Jakie dane przetwarzamy


 

Dane gromadzimy bezpośrednio od konsumenta i każdorazowo ma on kontrolę nad rodzajem informacji, które nam przekazuje.


 

Zakładając konto klient przesyła nam informację takie jak imię, nazwisko, adres mailowy. W trakcie zakładania profilu użytkownik może również podać takie dobrowolne informacje jak data urodzenia oraz określić tytułowanie Pan/Pani.

Po utworzeniu konta użytkownik może uzupełnić swój profil podając dodatkowe informacje takie jak numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (czy też alternatywne dane adresowe).

Po złożeniu zamówienia użytkownik przesyła nam następujące informacje: zamawiany produkt, dane do faktury, forma płatności, numer telefonu do kontaktu, adres dostawy.

Na naszym sklepie internetowym możemy również zbierać niektóe informacje na temat zachowanie konsumenta w trakcie przeglądania strony w celu personalizacji korzystania z internetu oraz składania ofert dostosowanych do preferencji konsumenta. Możemy również przechowywać i przetwarzać informacje za pomocą plików cookie zgodnie z polityką plików cookie.

Nie wyrażamy zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osób nieletnich poniżej 16 roku życia. Nie gromadzimy ani w żadnym przypadku nie przetwarzamy danych wrażliwych, określanych w ogólnym rozporządzeniu danych osobowych (RODO) szczególnymi kategoriami danych osobowych.


 

Rozdział III

W jakim celu gromadzimy i przetwarzamy dane


 

§ 1

W celu ulepszenia naszych usług


 

Możemy gromadzić pewne dane o zachowaniu konsumenta w trakcie przeglądania strony internetowej by móc zaoferować jak najlepszą ofertę dopasowaną do potrzeb i odpowiedzieć na pytania kierowane do obsługi serwisu. Możemy również poprosić o ocenę zadowolenia z przeprowadzanej usługi.

Działania te opieramy na prawnie uzasadnionym interesie prowadzenia działalności gospodarczej, jednak zawsze dbamy o to, żeby nie naruszały jakichkolwiek praw i wolności.


 

§ 2

W celach marketingowych


 

Zapewniamy, że przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych zawsze opiera się o poszanowanie praw i wolności konsumenta, a decyzje podjęte w tym aspekcie nie powodują żdanego skutku prawnego i nie wpływają na konsumenta w żaden inny sposób.

Dane gromadzimy i przetwarzamy w celach marketingowych na podstawie zachowania konsumenta w trakcie przeglądania naszego serwisu. Ma to na celu dostosowania oferty do potrzeb klienta, informowanie o promocjach.

Komunikację marketingową opartą na informowaniu o promoacjach i dostosowanych ofertach prowadzimy na podstawie wyrażonej zgody (tak zwany newslatter). Wyrażenie zgody na otrzymywanie takich infromacji jest dobrowolne i w każdym momencie można zrezygnować z subskrypcji.

§ 3

W celu ochrony naszy interesów

W zaistniałych sytuacjach możemy wykorzystywać i przesyłać informację w uzasadnionym prawnie celu ochrony naszych praw i dzałalności. Zapewniamy, że wszystkie podejmowane środki zawsze gwarantują zachowanie równowagi pomiędzy naszymi uzasadnionymi interesami, a podstawowymi prawami i wolnościami konsumentów.

Zalicza się do nich:

  1. Środki, które mają na celu zapobieganie oszustwom i innych przestępstw oraz przekazania odpowiednich informacji właściwym organom.

  2. Środki mające na celu obronę serwisu myvita.pl przed cyberatakami.


 

Rozdział IV

Jak długo przechowujemy dane


 

Gromadzimy i przetwarzmy dane osobowe dopóki klient ma konto w naszym serwisie. W dowolnym momencie można złożyć wniosek o usunięcie profilu, a administrator strony ustosunkuje się do takowej prośby z zastrzeżeniem zachowania pewnych informacji, również po zamknięciu konta,w przypadkach, w których będzie to konieczne w świetle obowiązujących przepisów prawa lub uzasadnionych interesów np.: w związku z dochodzeniem roszczeń, w związku z wykonywaniem umowy lub wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych i rachunkowych.


 

Rozdział V

Komu udostępniamy dane


 

Dane zgromadzone i przetwarzane nie są udostępniane nikomu kto nie został autoryzowany do ich dostępu.

Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim bez uprzedniego uzyskania zgody konsumenta, chyba że jest to podyktowane osiągniecia celu określonego w rozdziale III § 4.


 

Rozdział VI

Jak zabezpieczamy dane

Sklep internetowy myvita.pl gwarantuje bezpieczeństwo danych konsumenta poprzez stosowanie zabezpieczenia ich poufności i stosowanie odpowiednich zasad organizacyjnych, co ma zapobiegać pozyskiwaniu i wykorzystywaniu informacji przez osoby nieuprawione.

Wszystkie połączenia internetowe związane z realizacją płatności internetowych następują za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połąćzenia.


 

Rozdział VII

Jakie są prawa konsumenta

Konsument w dowolnym momencie może zażądać dostępu do swoich danych osobowych, poprawić nieścisłości, a także wyrazić sprzeciw przetwarzaniu zebranych informacji. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzoru lub sąde. Może również skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania danych, do ich przenoszenia oraz do żadania usunięcia zebranych informacji.

W każdym momencie użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych jeśli uzna, że uzasadnione interesy sklepu internetowego witalny.pl przewyższają podstawowe prawa i wolności konsumenta. Można rónież w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec gromadzenia i przetwarzania danych w celach marketingowych bez podania przyczyny.


 

Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego właściwego dla stwierdzenia poprawności przetwarzania i gromadzenia danych osobowych. Od dnia 25 maja 2018 roku tę funkcje pełni:

Krajowy organ nadzorczy ds. przetwarzania danych osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

kancelaria@giodo.gov.pl


 

Przypominamy, że w każdej chwili konsument może się skontaktować z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych wysyłając wiadomość na adres mailowy biuro@myvita.pl

PRODUKTY W OFERCIE


PREPARATY WITAMINOWE I MINERALNE

Produkty doskonale uzupełniają codzienną dietę o niezwykle ważne dla poprawnego funkcjonowania organizmu witaminy i minerały.

Więcej

EKSTRAKTY ROŚLINNE

Wysokiej jakości naturalne, poddanawane standaryzacji ekstrakty roślinne idealnie wspomagają prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu.

Więcej

ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA

Żywność funkcjonalna jest nie tylko podstawą zdrowej diety, ale również jest smaczna. Wiele z produktów z oferty stanowi bazę pysznych dań lub wzbogaca i uzupełnia ich smak.

Więcej

NATURALNE KOSMETYKI

Kosmetyki zawierają wyłącznie składniki pochodzenia naturalnego. Ich bazę stanowią dobroczynne olejki oraz inne składniki roślinne i mineralne.

Więcej


Realizacja: digitalagencja.pl | Copyright © 2022 MyVita sp. j.

Polityka prywatności |

info@myvita.pl

| Zobacz nas na: